[euskarazko hitzak bila Nola Erran hiztegiaren barnean]

euskarazko hitzetan

convoquer

convoquer /kɔ̃vɔke/ // verbe transitif
 + assemblée deitu deitü (ZU)
 + témoin, prévenu, subordonné deitu deitü (ZU)
convoquer qn (pour une entrevue)
norbait (elkarrizketa batera) deitu
convoquer un candidat (à un examen)
kandidatu bat (azterketa batera) deitu
j'ai été convoqué à dix heures (pour mon oral)
hamarretako deitua izan naiz (ahozko froga pasatzeko)
le chef m'a convoqué
buruzagiak deitu nau