[euskarazko hitzak bila Nola Erran hiztegiaren barnean]

euskarazko hitzetan

corporation

corporation /kɔʀpɔʀasjɔ̃/ nom féminin
korporazio korporazione (ZU)
les confréries et corporations du Moyen-Age
Erdi-Aroko kofradia eta korporazioak
dans notre corporation
gure ofizioan
la corporation des bouchers n'y est pas favorable
harakinak ez dira horren alde arakinen korporazionea ez da horren alte (ZU)