[euskarazko hitzak bila Nola Erran hiztegiaren barnean]

euskarazko hitzetan

emporter

emporter /ɑ̃pɔʀte/ // 1 verbe transitif
a)  = prendre avec soi
 + vivres, vêtements eraman () joan (BL) () eroan ()
n'oubliez pas d'emporter de l'eau
ez dezazuela ahantz ura eramatea ez dezazüela ahatz huraren eramaitea (ZU)
nous mettions de petits bouts de bois dans le cours d'eau, l'un était à mon compagnon, l'autre à moi; pour voir lequel l'eau emporterait plus loin que celui du voisin
bi xiri ezartzen genituen urean; batto ene lagunarena, bestea enea; urak zein joanen zuen bestea baino urrunago
plats chauds/boissons à emporter
jaki beroak, /edariak, eramatekoak eramaiteko jaki beroak/edariak (ZU)
il ne l'emportera pas au paradis!
ez du beste mundura berarekin eramanen!
b)
 = enlever eraman joan (BL)
les voleurs ont tout emporté
ohoinek dena eraman dute
c)
 sujet:courant, vent – navire, train eraman
le torrent emporte tout sur son passage
uharrak harrapatzen duen guzia eramaten du
bientôt le printemps; le vent emportera en tourbillons les graines de fleurs
sarri udaberria; haizeak joanen ditu zirimolan lur errautsak eta lore haziak
emporté par son élan
oldarrak eramanik
emporté par son imagination/enthousiasme
irudimenak/karrak hartaraturik
emporté par la colère
haserrea nagusiturik kexüak gainea hartürik (ZU)
d)  = arracher
 + jambe, bras eraman
 + pont, berge, toit eraman
 sujet:maladie eraman
le cancer l'a emporté
minbiziak eraman du
ça emporte la bouche ou la gueule très familier
ahoa sutan ezartzen du
e)  = gagner
 + prix (saria) irabazi
 + épreuve (norgehiagoka/proba) irabazi (norgehiagoka/proba) joan (BL)
qui a gagné la partie à mains nues?
nork joan du pleka partida? nork eraman dü eskü hüska partida? (ZU)
emporter la décision
irabazi
emporter l'adhésion de qn
norbait aldeko egin
à la fin j'ai emporté son adhésion au projet du maire
azkenean auzapezaren proiektuaren alde jarri dut
f)
l'emporter (sur)
 sujet:personne nagusitu nausitü (ZU) irabazi joan (BL)
nos joueurs l'ont emporté sur les champions de l'an dernier
gure kirolariak nagusitu dira iazko txapeldunen aurka
en 1980 notre aldudar l'emportera 40 à 29 sur l'adroit senpertar
1980an gure aldudarrak senpertar abilari 40-29 joanen dio
il a fini par l'emporter
azkenean nagusitu da azkenean irabazi du
2 s'emporter verbe pronominal
 = s'irriter haserretu kexatü (ZU) asaldatu sutan jarri sütan jarri (ZU) jauzi (ZU / BL)
il s'emporte facilement
aise haserretzen da aisa kexatzen da (ZU)
pour rester sereins, pour vivre sans se mettre en colère, sans s'emporter, il n'est pas mal de ne pas chercher à savoir et de ne pas demander ce que les gens disent de nous
bere soseguan egoteko, asaldatu gabe, eta haserretu gabe bizitzeko, ez da bide gaiztoa, gutaz jendeek zer erraten duten ez bilatzea eta ez galdegitea
on ne peut pas lui dire un mot, il s'emporte aussitôt
ez dakioke hitz bat erran, berehala jauzten da