[euskarazko hitzak bila Nola Erran hiztegiaren barnean]

euskarazko hitzetan

masque

masque /mask/ nom masculin
a)
 = objet maska (ZU / BL) mozorro (zab.) karatoxa (BL) (g.er.) maskara (MD)
ils proposent de se retrouver la veille de carnaval pour préparer ensemble les déguisements et masques de carnaval
proposatzen dute elkarretaratzea, inauteri bezperan, inauterietako jantzi eta maskak elkarrekin prestatzeko
le mardi de carnaval, quelques garçons se réunissaient, dissimulaient leur visage d'un masque de cuir et s'habillaient de toutes sortes de vieux chiffons déchirés
inauteri asteartearekin, mutiko zenbait biltzen ziren, begitartea larruzko mozorroz gordetzen zuten eta soinean zernahi pilda zahar eta urratu janzten
hurpeko maska (ZU) maskara (MD)
masque de plongée
urpeko betaurreko(ak)
masque à gaz
gas maska
masque à oxygène
oxigeno maska
b)  = cosmétique
masque de beauté
edertasun maska edertarzün maska (ZU)
masque nettoyant
garbitzeko maska
se faire un masque
maska bat egin

masqué

masqué /maske/ masquée ( ptp ⇒ masquer ) adjectif
 = qui porte un masque maskatu (BL) maskatü (ZU) mozorrotu maskaratu (MD)
trois personnes masquées ont fait irruption des armes à la main
aurpegia gorderik zeukaten hiru pertsona armak eskutan agertu dira
ne sommes-nous pas toute l'année et chaque jour masqués
kasu ez ote garen urte guzian eta egun guziez maskaturik ibilki
 = qui se cache ou est dissimulé gorderik kukuturik (BL)
s'avancer masqué figuré
gorderik/kukuturik aitzinatu gorderik aitzinatü (ZU)
virage masqué
bihurgune gorde(a)